Sở Tài nguyên & Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo hoạt động chuyển đổi số năm 2021. Theo Cổng thông tin điện tử baria-vungtau.gov.vn, Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thường xuyên đánh giá an toàn, an ninh thông tin và chỉnh sửa các lỗi cấu hình thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin của hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; rà soát, kiểm tra an toàn, an ninh thông tin tại các phòng, đơn vị có sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu của ngành.

{keywords}
Năm qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên đánh giá an toàn, an ninh thông tin (ảnh minh họa).

Trong khi đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa ban hành Quyết định 2207, phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo thực trạng bảo đảm an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Bà Rịa - Vũng Tàu được duy trì hàng năm với các nội dung như: an toàn thông tin cơ bản cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; các lớp về an toàn thông tin nâng cao; diễn tập tác chiến cho đối tượng là tổ chuyên trách an toàn thông tin và đội ứng cứu sự cố của tỉnh.

Mặt khác, hệ thống phòng chống virus tập trung của tỉnh được duy trì và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin mã độc với Cục An toàn thông tin, qua đó thực hiện giám sát, phát hiện và kịp thời tiêu diệt, cách ly, kiểm soát nguồn lây, phát tán các loại mã độc, ransomeware,... hạn chế tối đa khả năng bùng phát ở mức độ nghiêm trọng.

H.A.H

Gặp nữ thủ khoa Hà Nội nhận thưởng 10.000 USD khi "săn" 9 lỗ hổng bảo mật thông tin: "Sau 11 giờ đêm là mình không làm việc nữa"

Gặp nữ thủ khoa Hà Nội nhận thưởng 10.000 USD khi "săn" 9 lỗ hổng bảo mật thông tin: "Sau 11 giờ đêm là mình không làm việc nữa"

Gặp nữ thủ khoa Hà Nội nhận thưởng 10.000 USD khi "săn" 9 lỗ hổng bảo mật thông tin: "Sau 11 giờ đêm là mình không làm việc nữa".