Sở TT&TT Thừa Thiên Huế

Cập nhập tin tức Sở TT&TT Thừa Thiên Huế

Hoàn trả BS Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng phạt oan

Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế đang làm việc với Kho bạc để hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền 5 triệu đồng BS Hoàng Công Truyện bị phạt oan.