sở y tế quảng ngãi

Cập nhập tin tức sở y tế quảng ngãi

Kỷ luật 2 nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Tấn Đức và ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi bị kỷ luật khiển trách.