sơ yếu lý lịch

Cập nhập tin tức sơ yếu lý lịch

Phó chủ tịch xã phê lý lịch: Có phải 'bé xé ra to'?

Có lẽ sự nhũng nhiễu kia không đáng quan ngại bằng một tư duy khác khá phổ biến ở chính quyền địa phương, đó là tư duy “chuyện nhỏ, sai thì sửa”.