- Các đội thực hiện việc hái chè bằng tay, hái hết các búp chè sao cho không quá 3 lá non. Búp chè không bị dập nát, không lẫn lá bánh tẻ, lá già.

Hội trà Mộc Châu 2017 tiếp tục diễn ra với hoạt động thi hái chè sáng 8/4 thu hút rất nhiều người dân tới xem và cổ vũ. Các thành viên tham gia cuộc thi được bố trí 30 luống chè, mỗi người hái 1 luống trong thời gian 30 phút.

Phần thi đánh giá dựa vào bốn tiêu chí: Khối lượng, chất lượng búp chè (chè một tôm, không quá 3 lá non, búp chè không bị dập nát, không lẫn lá bánh tẻ, lá già), tạo tán luống chè (hái hết các búp chè trên mặt tán chè theo tiêu chuẩn về chất lượng) và trang phục hái chè.

Kỹ thuật hái chè là một khâu quan trọng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo cho cây chè sinh trưởng khoẻ, bền vững.

{keywords}

Các đội thực hiện việc hái chè bằng tay, hái hết các búp chè sao cho không quá 3 lá non.


{keywords}

Búp chè không bị dập nát, không lẫn lá bánh tẻ, lá già.


{keywords}

Thi hái chè là một hoạt động nằm trong hội trà Mộc Châu 2017.


{keywords}

Phần thi đánh giá dựa vào bốn tiêu chí: Khối lượng, chất lượng búp chè (chè một tôm, không quá 3 lá non, búp chè không bị dập nát, không lẫn lá bánh tẻ, lá già), tạo tán luống chè (hái hết các búp chè trên mặt tán chè theo tiêu chuẩn về chất lượng) và trang phục hái chè.


{keywords}


{keywords}

Thời gian hái chè thường diễn ra vào các buổi sáng. 


{keywords}

Kỹ thuật hái chè là một khâu quan trọng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo cho cây chè sinh trưởng khoẻ, bền vững.


{keywords}

Hội trà Mộc Châu 2017 tiếp tục diễn ra với hoạt động thi hái chè sáng 8/4 thu hút rất nhiều người dân tới xem và cổ vũ. 


{keywords}

Sau 30 phút, các đội thi mang số chè về khu vực sân khấu để BTC chấm giải. 


Bảo Đức