Sông Đà 7

Cập nhập tin tức Sông Đà 7

‘Soi’ năng lực tài chính liên danh có sông Đà 7 của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng

- Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu Liên danh đảm bảo các điều kiện về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu đô thị Việt Hàn…

Sông Đà 7 của "đại gia" Nguyễn Mạnh Thắng và hàng loạt dự án nhà ở cho cán bộ cấp cao

Công ty Sông Đà 7 do ông Nguyễn Mạnh Thắng làm Chủ tịch HĐQT là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn ở Hà Nội.