sống dở chết dở

Cập nhập tin tức sống dở chết dở

Sống dở chết dở vì bị "tình một đêm" thao túng, đe dọa

Tôi từ chối thì em nhắn tin như dọa dẫm “anh tự ra hay để em lên tận phòng đón”. Vì sợ mọi chuyện vỡ lở, tôi lại ngậm ngùi ra chỗ hẹn nhưng chẳng còn tâm trạng nào để yêu đương.