Sống một cuộc đời bình thường

Cập nhập tin tức Sống một cuộc đời bình thường

Nguyễn Phong Việt: Về soi bóng mình

 Nếu thơ là cuộc đối thoại với chính mình thì Nguyễn Phong Việt đã làm một cuộc bóc tách bản thể vừa đơn giản lại vừa đa vị - tuyệt nhiên không phải ở hình thức, dạng thức mà ở những xúc cảm của chủ thể.

Nhà thơ nổi tiếng chỉ ra sách mới vào Giáng sinh

Nguyễn Phong Việt, tác giả của tập thơ 'Đi qua thương nhớ' nổi tiếng vừa ra mắt cuốn thứ 4, 'Sống một cuộc đời bình thường'.