Space Hulk: Deathwing

Cập nhập tin tức Space Hulk: Deathwing

Space Hulk Deathwing: Game FPS tuyệt đẹp trên Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 cuối cùng cũng có cơ hội để tỏa sáng thông qua một tựa game FPS mang tên Space Hulk: Deathwing.