Sparda

Cập nhập tin tức Sparda

Nhờ cộng đồng đóng góp, streamer Brazil sắp có gần 600 triệu đồng để cứu sống mẹ và em gái

(GameSao.vn) – Chiến dịch gây quỹ cộng đồng của Sparda sẽ kéo dài từ giờ đến đầu tháng 3 năm sau.