Speculative Store Bypass

Cập nhập tin tức Speculative Store Bypass

Tin buồn: máy tính của bạn sẽ tiếp tục chậm đi với bản cập nhật lỗ hổng CPU mới nhất từ Google và Microsoft

Một lỗ hổng mới mang tên Speculative Store Bypass tiếp tục là nỗi ác mộng với không chỉ nhà sản xuất mà cả người dùng khi bản vá sẽ làm giảm hiệu năng xử lý của CPU.