Spore

Cập nhập tin tức Spore

Bạn sẽ mất đến gần ...600 năm để khám phá hết No Man's sky

No Man's Sky giờ đây chẳng khác nào một cú "được ăn cả ngã về không" của hãng phát triển Hello Games.