StarCraft có phiên bản làm lại

Cập nhập tin tức StarCraft có phiên bản làm lại

Starcraft chuẩn bị có phiên bản được làm lại

Dù vậy phía Blizzard vẫn chưa có xác nhận chính thức thông tin xoay quanh phiên bản làm lại của Starcraft.