Stratfor

Cập nhập tin tức Stratfor

Những tháng cuối năm 2016, người Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn Tổng thổng của họ trong một cuộc bầu cử định hình chính sách đối ngoại của nước này hơn bao giờ hết.

Dự đoán khó tin: Nga sẽ sớm mất sức mạnh?

Theo một số dự đoán mới được đưa ra, dân số, kinh tế và ảnh hưởng của Nga sẽ giảm mạnh trong 25 năm tới.

Những cú xoay chấn động thế giới 10 năm tới

Thế giới trong thập niên tới sẽ là một nơi nguy hiểm hơn nhiều, quyền lực của Mỹ bị suy yếu và các quốc gia khác phải trải qua một giai đoạn hỗn loạn và tụt dốc. 

Các dự báo ớn lạnh về thế giới thập niên tới

Báo cáo 'Dự báo Thập niên' của Stratfor đã đưa ra những đánh giá kém lạc quan về kinh tế và chính trị toàn cầu trong 10 năm tới.