Sự Cố Metro Số 1

Cập nhập tin tức Sự Cố Metro Số 1

18 tháng chưa kết luận vụ rơi gối metro số 1, Sở Giao thông đề nghị khẩn

Vụ việc rơi gối cầu cao su tuyến metro số 1 xảy ra đã gần 18 tháng nhưng phía chủ đầu tư và các bên liên quan vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Chưa xác định được nguyên nhân vụ rơi gối cầu cao su metro số 1

Gần 1 năm xảy ra sự cố gối cầu bị rơi, chuyển vị khỏi đá kê gối thuộc gói thầu số 2 tuyến metro số 1, ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.