sự khác nhau của tích cực và tiêu cực

Cập nhập tin tức sự khác nhau của tích cực và tiêu cực

Bộ tranh phản ánh 2 mặt đối lập của người tích cực và tiêu cực

(GameSao.vn) - Nhiều người hiểu "tích cực" là gì, nhưng lại không biết cách sống như thế. Bộ tranh của Bright Side sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về hai lối sống tích cực và tiêu cực.