SỰ KIỆN

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông sẽ chính thức vận hành thương mại vào sáng 7/11 sau 10 năm khởi công.

Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy liên tục trước khi bàn giao cho Hà Nội

Tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao trước ngày 10/11 tới, trong thời gian chờ bàn giao tàu sẽ chạy không tải liên tục. 

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy miễn phí 15 ngày đầu

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách đi tàu. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động, giá vé ngày được quy định 30.000 đồng/người/ngày.

Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận, đường sắt Cát Linh – Hà Đông sắp chạy

9/9 thành viên Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận đồng ý nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) vào khai thác giai đoạn đầu.

Tàu Cát Linh - Hà Đông: Lý do Bộ Tài chính phải ứng tiền trả nợ thay

Với khoản cho vay lại Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Bộ Tài chính đã ứng Quỹ tích lũy, trả nợ thay cho Bộ Giao thông - Vận tải hơn 9,83 triệu USD.

Tàu Cát Linh-Hà Đông: Chưa chạy đã phải trả nợ, Bộ Tài chính ứng tiền trả thay

Đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các Hiệp định vay cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Bộ Tài chính đã ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ theo cam kết của Chính phủ tại các Hiệp định vay đã ký.