Sư thầy Thích Bổn Thuận cày thuê

Cập nhập tin tức Sư thầy Thích Bổn Thuận cày thuê

Tin sốc LMHT: Sư thầy Thích Bổn Thuận bất ngờ tuyên bố sẽ cày thuê

Hết các game thủ chuyên nghiệp như Henry, KingofWar giải nghệ đi cày thuê, thì giờ đây sư thầy Thách đấu của LMHT Việt cũng đã đánh tiếng sẽ phá giá rank Việt!