sự trong sáng của tiếng Việt

Cập nhập tin tức sự trong sáng của tiếng Việt

Cần có Ngày Tiếng Việt

Đối với bất cứ một quốc gia nào, ngôn ngữ luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Ngôn ngữ là một trong những chỉ tố quan trọng nhất để nhận diện bản sắc của một quốc gia.

Tiếng Việt đang bị dùng dễ dãi, thiếu chuẩn mực

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu một thực tế là ngày càng có nhiều biểu hiện thiếu chuẩn mực trong sử dụng tiếng Việt, những biểu hiện quá dễ dãi trong phát triển, làm mới tiếng Việt.