Sư tử chỉ mất vài giây để tóm gọn báo đốm, rồi nó lại nhả ra đùa bỡn cho báo đốm chạy tót lên cây.


H.N (theo YouTube)