sưc khỏe

Cập nhập tin tức sưc khỏe

Tất cả những gì chúng ta cần biết về ô nhiễm không khí tại Hà Nội và làm thế nào để "sống sót"

"Các dữ liệu viễn thám và các số liệu đều cho thấy ô nhiễm bụi mịn không diễn ra cục bộ mà trên quy mô vùng. Không phải ô nhiễm chỉ có ở Hà Nội, đó là cách hiểu sai lầm" - anh Nguyễn Thái Thạch - kiến trúc sư, chuyên gia tự do về ô nhiễm không khí nhận định.

Lời thú tội giật mình của người làm hành phi thơm lừng cho vào xôi, bún riêu, đánh đa cua

Lời thú tội giật mình của người làm hành phi thơm lừng cho vào xôi, bún riêu, đánh đa cua