sưc khỏe

Cập nhập tin tức sưc khỏe

Tất cả những gì chúng ta cần biết về ô nhiễm không khí tại Hà Nội và làm thế nào để "sống sót"

"Các dữ liệu viễn thám và các số liệu đều cho thấy ô nhiễm bụi mịn không diễn ra cục bộ mà trên quy mô vùng. Không phải ô nhiễm chỉ có ở Hà Nội, đó là cách hiểu sai lầm" - anh Nguyễn Thái Thạch - kiến trúc sư, chuyên gia tự do về ô nhiễm không khí nhận định.