D.T (theo Newsflare)

Cướp nổ súng trong tiệm vàng, nhân viên và khách chạy tán loạn

Cướp nổ súng trong tiệm vàng, nhân viên và khách chạy tán loạn

Nghi phạm bịt mặt nổ súng trong 1 tiệm vàng bạc, vơ 1 số dây chuyền vàng và tẩu thoát.