Sung công

Cập nhập tin tức Sung công

Phó chủ tịch tỉnh bất ngờ đem xe riêng hạng sang sung công quỹ

Tự lấy tài sản là chiếc ô tô riêng có giá hàng tỷ đồng ‘sung’ công quỹ, như ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, có là việc làm đáng biểu dương?

Sung công gần 5 lượng vàng công nhân nhặt được

 Ông Nguyễn Tiến Tân, Giám đốc điều hành Nhà máy rác thải Cà Mau, cho biết, nhà máy đã sung công quỹ toàn bộ gần 5 lượng vàng do một công nhân nhặt được trong lúc làm việc tại đây.