Sunneva Island

Cập nhập tin tức Sunneva Island

‘Cần những dự án chất lượng mới hút được người giàu đến Đà Nẵng’

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong tọa đàm “Đà Nẵng: Thành phố đáng sống - đáng đến - đáng đầu tư” diễn ra ngày 9/7 vừa qua tại Hà Nội.