Sunrise

Cập nhập tin tức Sunrise

Microsoft đang “chiếm đoạt” iPhone

 iPhone của Apple dần giống như một mẫu điện thoại của Microsoft. Điều này không nằm ở cái vỏ bên ngoài mà thể hiện trong “linh hồn” của nó.