superhost

Cập nhập tin tức superhost

Lắp camera quay lén trong router, "Superhost" Airbnb tại Trung Quốc bị chuyên gia bảo mật tố giác

Dù đã công khai xin lỗi và hoàn tiền cho khách hàng, Airbnb vẫn bị internet búa rìu vì để tình trạng quay lén diễn ra quá nhiều lần.