sưu tập xe cổ

Cập nhập tin tức sưu tập xe cổ

Honda Super Cub chạy 27 năm giá 100 triệu

Chiếc Honda Super Cub 79, còn được biết tới với biệt danh "đầu vênh máy cánh" của một người sưu tập xe cổ vẫn còn giữ lại nguyên bản.