Sword Art Online: Integral Factor

Cập nhập tin tức Sword Art Online: Integral Factor

Sword Art Online: Integral Factor - Tân MMORPG dựa theo manga đình đám

Được biết, Sword Art Online: Integral Factor sẽ vẫn giữ phong cách lập party và đánh boss như các game của Sword Art Online trên hệ máy PlayStation.