Tạ Anh Tuấn

Cập nhập tin tức Tạ Anh Tuấn

Ông Tạ Anh Tuấn làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Ông Tạ Anh Tuấn, 53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ

Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm TGĐ Kho bạc Nhà nước làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.