tác hại của việc nhịn tiểu

Cập nhập tin tức tác hại của việc nhịn tiểu

Con người có thể nhịn tiểu trong tối đa bao lâu?

Trên thực tế, nhịn tiểu trong 1 đến 2 giờ đồng hồ sẽ không gây hại nhiều tới sức khỏe, tuy nhiên, nếu bạn nhịn tiểu quá lâu hoặc thường xuyên nhịn tiểu thì lại khác.