tắc kè hoa

Cập nhập tin tức tắc kè hoa

Tắc kè hòa thè lưỡi dài ngoẵng để bắt con mồi

Một đoạn video được ghi vào đúng thời điểm cho thấy, một con tắc kè hoa thè chiếc lưỡi dài ngoằng, như chiều dài của chính nó, và bắt trúng con mồi.

Xem tắc kè hoa giao đấu giành bạn tình

Tắc kè hoa nổi tiếng về tài biến màu cơ thể và hòa lẫn vào môi trường. Tuy nhiên, 2 cá thể cùng loài không gặp khó khăn trong việc phát hiện ra tham vọng của nhau khi đọ sức giành giật cơ hội giao phối với bạn tình.