Ông Huyện cho hay, sau 12 năm thành lập, đến nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng theo sắp xếp của Chính phủ về tiêu chí Tổng cục phải có bộ máy thống nhất từ Trung ương đến địa phương thì Tổng cục Đường bộ  Việt Nam chưa đáp ứng đủ tiêu chí nên thuộc đối tượng xem xét tổ chức lại.

Về việc tách Tổng cục thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, nếu tách sẽ có bất cập vì hai cơ quan này đều quản lý đường bộ, trong khi đường cao tốc là một cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường bộ.

Hơn nữa về sắp xếp nhân sự cũng có những bất cập, bởi nếu tách thêm một Cục Đường bộ cao tốc  Việt Nam với quy mô 170 người lấy từ Cục Đường bộ  Việt Nam sang rất lãng phí vì quản lý chưa được 200 km đường cao tốc đầu tư công. Còn 1.000 km đường cao tốc đầu tư BOT do các nhà đầu tư quản lý, khai thác, quản lý nhà nước chỉ xử lý các tình huống. Trong khi có 25.000 km đường bộ khác cần quản lý.
 

Tổng cục Đường bộ liệu có tách thành hai cục? 


Ông Huyện cho biết thêm, Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn có nêu một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Trong khi đó đường cao tốc chỉ là một cấp đường bộ, nếu không tách thành hai cục thì khi đi tuần kiểm có thể một đoàn kiểm tra cả quốc lộ lẫn cao tốc bên cạnh, nhưng nếu tách ra cần hai bộ máy để kiểm tra, quản lý.

Ngoài ra, về luật, không thể tách thành luật đường bộ và luật đường cao tốc, mà không có luật thì không có nghị định, tách thành hai cục thì làm việc rất khó.

Đó là chưa kể khi tách làm hai cục, nhà cửa, xe cộ có thể chia được nhưng chia máy chủ, hạ tầng công nghệ trong quản lý, giám sát đường bộ, nhất là giám sát doanh thu của 68 dự án BOT rất khó.

Khi được hỏi chủ trương tách Tổng cục Đường bộ  Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc  Việt Nam xuất phát từ đâu, ông Huyện cho hay, khi Họp Chính phủ có bàn việc này nhưng không thấy ra thông báo. Sau đó có văn bản của Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị làm đề án tách thành hai cục.
 
Sau khi trình đề án, Bộ Nội vụ nói đồng ý với Bộ GTVT tách thành hai cục, nhưng cũng không nói là Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.
 
“Bộ GTVT chỉ đạo thì Tổng cục trình có cả Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam. Việc ký đề án phải ký theo sự thống nhất của lãnh đạo và 6 ủy viên thường vụ chứ bản thân tôi không nhất trí vì tôi sống với ngành đường bộ cả đời, nếu đẻ ra cái gì đó mà què quặt không điều hành được thì rất nguy hiểm", ông Huyện chia sẻ.

Vũ Điệp