Tái cơ cấu: DNNN phải cạnh tranh bình đẳng

Đề án tái cơ cấu kinh tế nêu rõ, DNNN sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị trường, buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

- Đề án tái cơ cấu kinh tế nêu rõ, DNNN sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị trường, buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Chiều 21/5, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày với QH đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh.

Kỷ luật thị trường

Sau những thảo luận thẳng thắn ở Thường vụ, nội dung bản đề án không có nhiều sửa đổi.

Đề án tổng thể hướng tới năm 2020 nhất quán 4 mục tiêu: góp phần tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; thiết lập phát triển cân đối hợp lý giữa các địa phương, vùng miền trên cả nước; cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành và toàn bộ nền kinh tế, trong đó, các ngành sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao từng bước trở thành những ngành kinh tế chủ lực của nền kinh tế và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, củng cố vị thế quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh. Ảnh: Lâm Hiển

Đề án nêu định hướng chung về tái cơ cấu 3 lĩnh vực thị trường tài chính, đầu tư và doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Cụ thể, đối với thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, trước hết tái cơ cấu để loại bỏ nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế, đồng thời, tạo điều kiện để hệ thống tài chính phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, nội dung trọng tâm là lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động.

Trọng tâm thứ hai là đầu tư công. Theo đó, lĩnh vực này sẽ tập trung đổi mới căn bản cơ chế huy động, phân bố, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xã hội. Ở trọng tâm này, đề án định hướng cần mở rộng phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân, nhất là tư nhân trong nước. Đối với các ngành, lĩnh vực mà các nhà đầu tư tư nhân chưa muốn làm, thì khuyến khích họ làm. Đối với những ngành, lĩnh vực mà các nhà đầu tư tư nhân chưa làm được thì tạo điều kiện và hỗ trợ họ làm.

Trọng tâm thứ ba là tái cơ cấu DNNN mà chủ chốt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Các DNNN sẽ được sắp xếp lại, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính. DNNN sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị trường, buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Hi sinh tăng trưởng

Đáng chú ý, Bộ trưởng Vinh nêu rõ 3 thách thức cho công cuộc tái cơ cấu này.

Theo đó, nền kinh tế sẽ phải hi sinh tốc độ tăng trưởng để đổi lấy chất lượng tăng trưởng có thể là thách thức đầu tiên mà tái cơ cấu tổng thể gặp phải. Trong những năm trước mắt, tốc độ tăng trưởng có thể không cao như kế hoạch, và có thể thấp hơn so với trước đây.

Thách thức thứ hai: tái cơ cấu có thể tác động không thuận đến một số nhóm người có liên quan, làm phát sinh một số chi phí xã hội cần được bù đắp.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tái cơ cấu không phải là gói cứu trợ để vượt qua khủng hoảng. Vì vậy, xét trên tổng thể, nó không làm tiêu hao nguồn lực của xã hội. Tuy vậy, đối với tái cơ cấu trên một số lĩnh vực và một số đối tượng liên quan, sẽ đòi hỏi những chi phí nhất định.

Cụ thể hơn, tái cơ cấu kinh tế có thể sẽ làm cho quy mô đầu tư, sản xuất một số ngành, một số vùng thu hẹp lại, các vùng, ngành khác có tiềm năng hơn sẽ được mở rộng và phát triển. Hệ quả là, trước mắt, hàng nghìn dự án đầu tư, nhất là đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, có thể phải đình hoãn, hàng chục nghìn doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể bị thua lỗ.

Trong quá trình tái cơ cấu, nhiều doanh nghiệp yếu kém, sức cạnh tranh thấp phải đóng cửa, giải thể hoặc phá sản. Một số lao động tạm thời bị mất việc, giảm việc làm và phải chuyển đổi kỹ năng lao động. Một số địa phương có thể phải thay đổi lại định hướng và kế hoạch phát triển KTXH với những phí tổn không nhỏ. Vì vậy, cần có giải các pháp cần thiết để bù đắp hợp lý lợi ích chính đáng cho các bên có liên quan, nhất là nhóm những người lao động, nhóm những người yếu thế, dễ bị tổn thương khác.

Thách thức lớn thứ ba chính là thể chế kinh tế thị trường hiện tại của Việt Nam còn ở trình độ thấp, môi trường kinh doanh còn chứa đựng nhiều rủi ro và bất ổn… 

Ngân hàng TƯ độc lập thực thi chính sách tiền tệ

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đọc báo cáo thẩm tra đề án của Chính phủ cho biết, Ủy ban đồng ý với các quan điểm định hướng chỉ đạo và mục tiêu mà đề án nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Kinh tế cũng chỉ ra đối với tái cơ cấu tài chính, cần làm rõ nguồn tài chính thực hiện việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và phải có các biện pháp cụ thể để tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, Ủy ban nhận định rằng, 13 nhóm giải pháp của đề án chưa có sự gắn kết với nhau, cũng như chưa thực sự đồng bộ giữa các đề án tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực và thiếu các giải pháp đối với vấn đề xã hội, môi trường.

Đối với nhóm giải pháp liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu thị trường tài chính, Ủy ban đã đề nghị bổ sung thêm một đề án chung về tái cơ cấu thị trường tài chính và lộ trình phù hợp. Trong đó, cụ thể sẽ tập trung xử lý trước mắt các tổ chức tín dụng yếu kém, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người gửi tiền; quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu.

Trong thị trường tài chính, sẽ phát triển song song cả thị trường tiền tệ và thị trường vốn, trong đó tập trung phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu, giảm dần việc huy động vốn đầu tư chủ yếu từ tín dụng ngân hàng. Cùng đó, phải tái cơ cấu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để những dịch vụ này phát triển bền vững, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân.

Ủy ban Kinh tế  cho rằng, tái cơ cấu ngân hàng thương mại nhà nước cần gắn với tái cơ cấu DNNN, tăng cường năng lực giám sát thị trường tài chính, nâng cao vai trò, trị trí của NHNN với tư cách là Ngân hàng Trung ương, nhất là trách nhiệm công bố mục tiêu chính sách, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý, trong đề án cụ thể này, Ngân hàng Trung ương từng bước sẽ theo hướng độc lập thực thi chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ủy ban Kinh tế cũng kiến nghị cần xây dựng Chiến lược nợ Chính phủ và nợ quốc gia mang tính dài hạn, bảo đảm hiệu quả trong đầu tư và khả năng trả nợ hàng năm.

Đối với nhóm giải pháp liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp, Ủy ban Kinh tế đề nghị đề án xây dựng hệ thống thể chế với ưu tiên đầu tiên là xây dựng cơ chế quản lý minh bạch của DNNN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phải cạnh tranh bình đẳng.

Trong đó, DNNN cần sử dụng vốn và tài sản có hiệu quả, giảm dần và loại trừ các chi phí ngoài kinh doanh, công bố minh bạch thông tin định kỳ rộng rãi trước công chúng.

Phạm Huyền

tin nổi bật

Tổng giám đốc ở Hải Phòng 'gửi' lại doanh nghiệp nghìn tỷ lên đường nhập ngũ

Anh Phạm Thái Sơn đã hoãn kế hoạch làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, ủy quyền cho người khác điều hành doanh nghiệp để đi nghĩa vụ quân sự.

Chìm tàu trên biển, một thuyền viên mất tích

Sáng 8/2, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đang tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

Xúc động hình ảnh nam, nữ thanh niên hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 8/2, tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Những dấu ấn trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, trưa ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường thăm chính thức Singapore.

Thanh Hoá: Nước đen chảy ra từ khe núi, cá tự nhiên chết bất thường

Đó là phản ánh của người dân thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Số phận ‘đất vàng’ ở Bình Thuận rơi vào tay Tân Việt Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch tài sản tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

'Ma men' dẫn lối, tài xế chống người thi hành công vụ vướng vòng lao lý

Vừa qua, tại nhiều tỉnh thành liên tiếp xảy ra các vụ tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn dẫn đến chống người thi hành công vụ. Không ít người chỉ kịp “thức tỉnh” khi đã vướng vòng lao lý.

Chuyên gia phản hồi phương án cơ sở bảo dưỡng có thể được kiểm định ô tô

Trước phương án cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ô tô 3S, 4S chính hãng được kiểm định phương tiện, nhiều chủ xe lo ngại bị “móc túi”.

Nên tra cứu phạt nguội trước khi đưa xe ô tô đi đăng kiểm

Chủ xe ô tô khi đưa xe đi đăng kiểm mới biết xe “dính” lỗi phạt nguội nên bị từ chối kiểm định. Do vậy trước khi đi đăng kiểm chủ xe nên tra cứu thông tin xem có bị phạt nguội hay không.

Dự báo thời tiết 8/2: Sương mù phủ khắp miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày 8/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 29 độ.

Những quan chức nhận hối lộ trong các đại án

Hàng loạt cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ trong các đại án do Bộ Công an phanh phui.

Người phụ nữ đi xe trăm triệu lấy trộm áo ở cửa hàng thời trang

Người phụ nữ chạy xe máy hiệu Honda SH bất ngờ thực hiện hành vi lấy cắp chiếc áo khoác có giá vài trăm ngàn tại một cửa hàng bán quần áo bình dân.

Chính phủ nêu giải pháp để thu nhập mỗi người Hà Nội đạt 36.000 USD

Chính phủ vừa nêu ra các giải pháp như cơ cấu lại kinh tế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực… để thu nhập bình quân đầu người ở TP Hà Nội đạt trên 36.000 USD vào năm 2045.

Cảnh sát giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy cơ sở massage

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở massage tại quận Long Biên, Hà Nội. Cảnh sát PCCC đã giải cứu được 6 người mắc kẹt trong đám cháy.

TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ người cha bảo vệ con bị chủ chó hành hung

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn chức năng liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc liên quan đến người cha bị hành hung vì bảo vệ con khỏi chó không rọ mõm ở quận 7.