tài khoản Overwatch bị khóa

Cập nhập tin tức tài khoản Overwatch bị khóa

Blizzard tiếp tục cho thêm gần 30 nghìn tài khoản Overwatch ra đảo vì sử dụng hack

Nếu game thủ Hàn Quốc sử dụng phần mềm thứ 3 tại PC Bang, khi bị khóa tài khoản, họ chỉ cần đơn giản, lập một tài khoản mới và lại tiếp tục hack.