tài khoản rác

Cập nhập tin tức tài khoản rác

Twitter xóa 1 triệu tài khoản rác mỗi ngày

Ngày 7/7, Twitter cho biết mạng xã hội này mỗi ngày đều xóa hơn 1 triệu tài khoản rác.