Theo thông tin từ Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với các cơ quan của Bộ TT&TT, và đơn vị phát triển là Tập đoàn Viettel trong việc xem xét, đánh giá chức năng ký số. Theo đánh giá, tới thời điểm hiện tại chức năng chưa đáp ứng yêu cầu, nên chưa thể triển khai thử nghiệm Hộ chiếu vắc xin theo lộ trình sau hơn 2 tháng ban hành biểu mẫu và quy trình, để phục vụ đi lại cho người dân cũng như giao thương quốc tế. 

Theo lý giải của Bộ Y tế, chức năng ký số trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 phải ký được cả dữ liệu định dạng json, nhưng hiện mới ký được định dạng tệp pdf.

Quy trình ký số cho phép các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ định đơn vị ký tập trung (Sở Y tế hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh), hoặc các cơ sở tiêm chủng ký tùy theo khả năng, tình hình thực tế.

{keywords}
“Hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam hiển thị 11 trường thông tin được mã hóa.

Quy định cũng cho phép sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp khác nhau, nhưng hiện nay mới xây dựng chức năng ký số sử dụng chữ ký số của Viettel. 

Bộ Y tế cũng bổ sung chức năng hiển thị “Hộ chiếu vắc xin” trên ứng dụng PC-Covid trên cơ sở kết nối dữ liệu với Hệ thống cấp chứng nhận “Hộ chiếu vắc xin” của Bộ Y tế. 

Theo biểu mẫu được Bộ Y tế ban hành tháng 12/2021, Hộ chiếu vắc xin với 11 trường thông tin được mã hóa, được ký số và đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D.

Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” gồm 3 bước. Trong đó, ở bước đầu tiên, các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin Covid-19 (theo hướng dẫn tại công văn của Bộ Y tế  ngày 21/10/2021 về quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid, cùng văn bản ngày 5/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19).

Ở bước 2, các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 cần đáp ứng quy định tại Quyết định 5772 của Bộ Y tế về chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 (Mục 3) và Danh mục bảng mã quốc tế (Mục 4).

Ký số là bước quan trọng trong quy trình cấp và sử dụng Hộ chiếu vắc xin tại Việt Nam. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.

Duy Vũ

“Hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam hiển thị 11 trường thông tin được mã hóa

“Hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam hiển thị 11 trường thông tin được mã hóa

Theo biểu mẫu mới được Bộ Y tế ban hành, “Hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam sẽ hiển thị 11 trường thông tin. Các thông tin này sẽ được ký số, mã hóa và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D.