tài trợ 11 tỷ đồng

Cập nhập tin tức tài trợ 11 tỷ đồng

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành khoa học - công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ.