Tales of Ronin

Cập nhập tin tức Tales of Ronin

Trong Tales of Ronin, bạn sẽ vào vai một Samurai vô chủ, đang trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống trong một thời đại hỗn mang và bạo loạn