tam giác

Cập nhập tin tức tam giác

Độc giả chỉnh lại kết quả bài toán tam giác của thầy giáo tiểu học

Sau khi thầy giáo tiểu học Tùng Sơn bày cách tính bài toán đếm số tam giác,  một trường trung cấp nghề đã gửi kết quả khác.

Bài toán đếm hình tam giác đang thu hút cả nghìn lượt suy đoán

Bài toán đếm hình tam giác đang thu hút được cả ngàn lượt trả lời trên một diễn đàn mạng xã hội trong buổi sáng hôm nay.