Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau hơn 3 năm triển khai, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 31/10/2022.

Năm 2019, xã Tân Hải cán đích nông thôn mới, đánh dấu cho quá trình đổi mới của vùng đất này. Việc giữ vững danh hiệu và nâng cao các tiêu chí là đích tiếp theo mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã phải phấn đấu thực hiện, nhất là theo kế hoạch của thị xã đề ra trong năm 2021, xã Tân Hải phải đạt 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Xã Tân Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng toàn diện, bền vững.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở huy động nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, tỉnh và thị xã, xã Tân Hải xác định phải phát huy nội lực từ nhân dân. Ông Nguyễn Vi Bảo, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải cho biết, thực hiện Nghị quyết của tỉnh, Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch phân công cho từng cán bộ, đảng viên trong phụ trách, tổ chức thực hiện các tiêu chí để từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.

Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí để cùng với Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. 

Điển hình như xã Tân Hải đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, chú trọng phát triển các ngành nghề có thế mạnh ở địa phương. Đồng thời, thành lập các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, tạo công ăn việc làm cho nhân dân.

Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi của nông thôn mới nâng cao ở Tân Hải. Vì vậy, xã chủ trương phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn từ sản xuất chủ yếu là thủ công chuyển sang sản xuất cơ bản được cơ giới hóa. Hiện Tân Hải đã trở thành vùng chuyên canh rau lớn nhất của thị xã Phú Mỹ. Mỗi năm, người dân xoay vòng trồng 8-10 vụ rau với tổng diện tích trên 1.500 ha.

Từ việc thay đổi phương thức sản xuất, đời sống người dân Tân Hải ngày càng nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 72 triệu đồng/người/năm, tăng 23,5 triệu đồng so với khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện xã cũng không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Các nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị đều đạt chuẩn theo quy định. Quá trình địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân tích cực hiến đất, hiến công, hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị học tập, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn xã.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng toàn diện, bền vững, do đó bên cạnh phát triển kinh tế, xã còn chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn. Nhiều con đường mới bằng bê tông sạch đẹp đã thay thế cho những con đường đất lầy lội, nhỏ hẹp tạo cho người dân lưu thông thuận tiện hơn.

Xác định ý chí của người dân là yếu tố quyết định thành công của bất kỳ cuộc vận động nào, xã Tân Hải cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa ra những quyết sách lợp lý giúp người dân có nhận thức đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Thành quả trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chính là nền tảng vững chắc để xã phấn đấu thành phường vào năm 2025. Những thành quả này cũng đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền để cùng đồng lòng xây dựng Tân Hải văn minh, giàu đẹp.

Thanh Hạ