Gia Luật Tề vốn là con của Gia Luật Sở Tài, thuộc dòng dõi hoàng tộc Khiết Đan – Liêu quốc. Khi nhà Liêu suy vong, quân Mông Cổ bành trướng thế lực, Gia Luật Tề từ bỏ quê hương xuôi về Nam Tống. Cũng chính từ đây đã bắt đầu mối lương duyên giữa Gia Luật Tề và Quách Phù – trưởng nữ của vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung.

Gia Luật Tề vốn thuộc dòng dõi hoàng tộc Khiết Đan – Liêu Quốc

Khi ấy, quân Mông Cổ liên tục quấy nhiễu thành Tương Dương với mưu đồ thôn tính Nam Tống. Lỗ Hữu Cước – bang chủ đời thứ 20 của Cái Bang bị ám hại, tín vật Đả Cẩu Bổng bị kẻ gian cướp đoạt, võ lâm rơi vào cảnh loạn lạc. Trước tình cảnh đó, Quách Tĩnh – Hoàng Dung đã chủ trì đại cuộc, lập ra đại hội tỷ võ tìm người dẫn dắt Cái Bang.

Trải qua nhiều trận tỷ thí, Gia Luật Tề trấn áp quần hùng, cùng sự giúp đỡ của Dương Quá vạch trần gian kế quân Mông, giành lại tín vật Cái Bang. Được vạn người tâm phục, Gia Luật Tề trở thành bang chủ đời thứ 21, lãnh đạo Cái Bang cùng các đại phái đẩy lùi kẻ thù.

Gia Luật Tề nắm giữ tuyệt kỹ Đã Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang

Nắm giữ tuyệt kỹ Đả Cẩu Bổng Pháp danh trấn giang hồ cùng nhiều chiêu thức võ công lợi hại của Cái Bang, Gia Luật Tề đã nhiều lần khiến các đại môn phái nể phục. Giữa lúc loạn lạc chưa tan, Gia Luật Tề bỗng hạ sơn khiến thế cuộc võ lâm càng thêm căng thẳng. Liệu ai có thể chiêu mộ được cao thủ này để hùng bá thiên hạ?

Trang chủ: http://tvl.360game.vn/

BI VI