tanca

Cập nhập tin tức tanca

Nền tảng chấm công Make in Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong mùa dịch

Là một nền tảng Make in Vietnam, từng đạt giải Nhân tài Đất Việt, trong bối cảnh dịch Covid-19, Tanca đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số trong mùa dịch Covid-19