tăng nhanh

Cập nhập tin tức tăng nhanh

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: ‘Chi tăng nhanh quá’

"Chi thường xuyên của chúng ta tăng nhanh quá, chi tăng cao hơn thu. Ngân sách khó là đúng thôi"