tăng triglyceride

Cập nhập tin tức tăng triglyceride

Nghiện rượu 10 năm nay, người đàn ông 46 tuổi uống từ 250 đến 300 ml mỗi ngày. Không phải màu vàng trong như bình thường, huyết tương của anh trắng đục như sữa.