Tạp chí Cộng Sản

Cập nhập tin tức Tạp chí Cộng Sản

Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn làm Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng Sản

Ban Bí thư quyết định ông Phạm Minh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản.

Bám sát tôn chỉ, sứ mệnh, không để rơi vào 'báo hóa tạp chí', 'báo cáo hóa tạp chí'

Tạp chí Cộng sản cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên tự rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ, nếu không sẽ dễ rơi vào “báo hóa tạp chí”, “báo cáo hóa tạp chí”.

Bổ nhiệm Tổng biên tập tạp chí Cộng sản

Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị điều động Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc sang công tác tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ.

Tổng bí thư trao huân chương cho tạp chí Cộng sản

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày ra số đầu (5/8/1930-5/8-2015), tạp chí Cộng sản vinh dự đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.