tạp chí game Việt suy thoái

Cập nhập tin tức tạp chí game Việt suy thoái

Lí do khiến các tạp chí game Việt đi vào suy thoái?

Hồi cáo chung của những tờ tạp chí game Việt Nam cuối cùng đã đến vài năm trước khi không thể cạnh tranh được với sự phát triển quá mạnh mẽ của các trang tin game điện tử