tạp chí kiến trúc Archdaily

Cập nhập tin tức tạp chí kiến trúc Archdaily

Dự án trường đại học xanh xuất hiện nổi bật trên báo ngoại

Dự án trường đại học xanh ở Việt Nam vừa xuất hiện nổi bật trên tạp chí kiến trúc Archdaily.

Nhà ống ngập ánh sáng ở Hà Nội ấn tượng trên báo Tây

Ngôi nhà ống ngập ánh sáng ở Hà Nội vừa xuất hiện nổi bật trên tạp chí kiến trúc Archdaily.

Nhà Thong House ở TP.HCM ấn tượng trên báo Mỹ

Ngôi nhà ở TP HCM có tên Thong House vừa xuất hiện trên tạp chí kiến trúc Archdaily (Mỹ).

Ngôi nhà ở Nha Trang xuất hiện nổi bật trên báo ngoại

Ngôi nhà ở Nha Trang có tên 22 House vừa xuất hiện ấn tượng trên tạp chí kiến trúc Archdaily (Mỹ) với thiết kế tràn ngập ánh sáng.