Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của của Tạp chí Thông tin và Truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại văn bản số 4550/BTTTT-TCCB ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020. Bạn đọc quan tâm có thể xem thông tin chi tiết trong văn bản dưới đây.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức