Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn FLC (FLC) số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin về báo cáo tài chính từ năm 2021 đến nay.

Cho đến hết quý III/2023, Tập đoàn FLC vẫn chưa thể phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và một loạt các báo cáo khác. Doanh nghiệp này và đơn vị kiểm toán chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán.

flc self 5 2022 2022052123035755.png
Tập đoàn FLC tiếp tục bị xử phạt do chậm nộp báo cáo tài chính. (Ảnh: Hoàng Hà)

UBCK cho biết, CTCP Tập đoàn FLC không công bố thông tin trên hệ thống của UBCK, trên trang thông tin điện tử của HOSE và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của công ty đối với các báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý I/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý II/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

Ngoài ra, FLC còn công bố không đúng thời hạn báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Trong văn bản giải trình gần nhất, FLC cho biết chưa đạt được sự đồng thuận cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về ý kiến kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Theo đó, FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 và BCTC bán niên 2023 đã được soát xét. FLC cũng cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định.

Sau khi các BCTC năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 được phát hành, FLC sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2023 và công bố thông tin theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, FLC hiện cũng chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Bên cạnh việc chậm báo cáo về hoạt động kinh doanh, FLC còn ghi nhận biến động nhân sự với việc thành viên HĐQT Lê Thái Sâm nộp đơn xin từ nhiệm vào 10/8.

Trước đó, từ cuối tháng 2, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch trên UpCOM sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.