tập đoàn Tài chính Ngân hàng

Cập nhập tin tức tập đoàn Tài chính Ngân hàng

Xây dựng lộ trình “đổi mới mình” cho khối Tài chính - Ngân hàng từ “đám mây” AWS

Vào 9h30 ngày 21/10/2021, chuyên gia CMC Telecom - AWS sẽ chia sẻ cách mà các tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hàng đầu thế giới đổi mới và tái kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin trong webinar “Re:Architect to Cloud Native for FSI”.

Vietcombank, nửa thế kỷ dẫn đầu và hội nhập

Hơn nửa thế kỷ hình thành, phát triển với nhiều dấu ấn, nhiều mốc son, người Vietcombank có thể tự hào về những đóng góp của mình cho sự phát triển của ngành ngân hàng, của kinh tế - xã hội đất nước.